Khái niệm lô xiên và xiên quay

Khái niệm lô xiên và xiên quay